UNIVERZITET U BEOGRADU

FILOZOFSKI FAKULTET

LABORATORIJA ZA ISTRAŽIVANJE INDIVIDUALNIH RAZLIKA

U svojstvu naučne jedinice Filozofskog fakulteta u Beogradu sprovodimo korelaciona i eksperimentalna istraživanja u oblasti individualnih razlika korišćenjem savremenih tehnika i metoda za prikupljanje podataka.

photo

POSTANI ISPITANIK

ISTRAŽIVANJA ZA KOJA SU NAM POTREBNI ISPITANICI
SAZNAJ VIŠE
photo

PRONAĐI PRAKSU

PONUDA TEMA ZA OBAVEZNU ISTRAŽIVAČKU PRAKSU
SAZNAJ VIŠE
photo

PRONAĐI MENTORA

PONUDA TEMA ZA ZAVRŠNE STUDENTSKE RADOVE
SAZNAJ VIŠE