• 2022 - 2025: REASON4HEALTH Irrational mindset as a conceptual bridge from psychological dispositions to questionable health practices

  Rukovodilac projekta: dr Iris Žeželj

  Saradnici iz LIRA-e: Aleksandra Lazić, dr Danka Purić, dr Goran Knežević, dr Goran Opačić, dr Ljiljana B. Lazarević, dr Predrag Teovanović, dr Zorana Zupan, Marija Petrović, Marko Živanović, Milica Ninković, Petar Lukić, and Sanda Stanković

 • 2020 - 2022: From brain waves to memory boost: Memory enhancement by personalized frequency-modulated noninvasive brain stimulation (MEMORYST) (POSETITE SAJT)

  Rukovodilac projekta: dr Jovana Bjekić

  Saradnici iz LIRA-e: dr Jovana Bjekić, Marko Živanović, Uroš Konstantinović, Dunja Paunović, and Katarina Vulić

 • 2021 - 2022: National survey of mental health related to COVID-19 pandemic: Multilevel analysis of individual and societal factors (POSETITE SAJT)

  Rukovodilac projekta: dr Nađa Marić

  Saradnici iz LIRA-e: dr Goran Knežević, dr Ljiljana B. Lazarević, and Milica Pejović-Milovančević

 • 2021 - 2021: Boosting EOSC readiness: Creating a scalable model for capacity building in RDM (POSETITE SAJT)

  Rukovodilac projekta: Nadica Miljković

  Saradnici iz LIRA-e: dr Ljiljana B. Lazarević and Nadica Miljković

 • 2018 - 2019: Provision of culturally sensitive services and prevention of stress, burnout, and secondary traumatization in service providers (funded by WHO)

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Marko Živanović and Maša Vukčević Marković

 • 2018 - 2019: Towards the improvement of mental health and psychosocial support services in Serbia (funded by OSF)

  Rukovodilac projekta: dr Maša Vukčević Marković

  Saradnici iz LIRA-e: Marko Živanović and Maša Vukčević Marković

 • 2019 - 2019: Evaluacija efekata predmeta Građansko vaspitanje - 10 godina posle

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Tamara Džamonja-Ignjatović

 • 2018 - 2019: Istraživanje o negativnim iskustvima u detinjstvu u Srbiji (ACE studija)

  Rukovodilac projekta: Milica Pejović-Milovančević

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • 2019 : Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju (POSETITE SAJT)

  Rukovodilac projekta: Žarko Janda

 • 2019 : WITCH: Women’s trust and confidence in health system

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Ninković

 • 2019 : 2019- TR-33020 Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju

  Rukovodilac projekta: dr Žarko Janda

  Saradnici iz LIRA-e: Nadica Miljković

 • 2018 - 2019: Zajednička inicijativa za osnaživanje mladih žena u Srbiji

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Sanda Stanković

 • 2016 - 2018: Jačanje kapaciteta zdravstvenog i drugih sistema za bolju podršku deci sa spektrom autističnih poremećaja, deci sa teškoćama u socijalno-emocionalnom razvoju i deci izloženoj nasilju

  Rukovodilac projekta: Milica Pejović-Milovančević

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • 2018 - 2019: Politike društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst (POSETITE SAJT)

  Rukovodilac projekta: Aleksandar Fatić

  Saradnici iz LIRA-e: Aleksandra Lazić

 • 2017 - 2018: Porodični dani u muzejima u Srbiji kao deo kulturno turističke ponude

  Rukovodilac projekta: dr Ivana Domazet, Institut ekonomskih nauka

  Saradnici iz LIRA-e: Biljana Jokić

 • 2017 - 2018: Monitoring accessibility of psychosocial support to refugees in Serbia (founded by Divac Foundation)

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Marko Živanović

 • 2017 - 2017: Supporting Refugees’ and Service Providers’ Mental Health (funded by IRC)

  Rukovodilac projekta: dr Marko Živanović

  Saradnici iz LIRA-e: Marko Živanović and Maša Vukčević Marković

 • 2016 - 2016: Kreiranje obrazovnih politika bazirano na otvorenim podacima

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Slaven Bogdanović

 • 2016 - 2017: Making a Difference for Refugee Children in Europe (funded by DFID & IRC)

  Rukovodilac projekta: dr Nataša Simić

  Saradnici iz LIRA-e: dr Jovana Bjekić and Marko Živanović

 • 2016 : Provision of Psychological Assistance to Vulnerable Refugees in Serbia (funded by UNHCR)

  Rukovodilac projekta: dr Maša Vukčević Marković

  Saradnici iz LIRA-e: dr Jovana Bjekić, Marko Živanović, and Maša Vukčević Marković

 • 2016 : Psychological support for service providers (funded by IRC)

  Rukovodilac projekta: dr Marko Živanović, dr Maša Vukčević Marković

  Saradnici iz LIRA-e: Marko Živanović and Maša Vukčević Marković

 • 2014 - 2016: Podrška ranom razvoju i socijalnoj inkluziji dece kroz jačanje kapaciteta polivalentne patronažne službe i obezbeđenje kontinuiteta zdravstvene zaštite porodice

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • 2014 - 2016: Unapređenje profesionalne podrške u zajednici – važan korak u inkluziji dece

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • 2014 - 2016: Jačanje kapaciteta pedijatrijske zdravstvene zaštite za podršku razvoju dece u ranom detinjstvu

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • 2015 - 2017: Monitoring the outcomes of community services for vulnerable families with children and juvenile offenders

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Tamara Džamonja-Ignjatović

 • 2014 - 2018: Identifikacija darovitih studenata

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: dr Goran Opačić

 • 2013 - 2014: Inicijativa za osnaživanje adolescentkinja u Srbiji

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Sanda Stanković

 • 2013 - 2013: Pregled stanja civilnog sektora u Srbiji

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Slaven Bogdanović

 • 2013 - 2016: Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery (POSETITE SAJT)

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Tamara Džamonja-Ignjatović

 • 2013 - 2014: Improving the Delivery of Justice in Serbia - pilot study of standards and procedures of diversion measures’ implementation

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Tamara Džamonja-Ignjatović

 • 2013 - 2013: Programme of intervention in crisis situations (“PICS”). Project for children in conflict with low International Managment Group - IMG

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Tamara Džamonja-Ignjatović

 • 2012 - 2012: “Brain Gain” program unapređenja visokog školstva u Srbiji

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Slaven Bogdanović

 • 2012 - 2012: Development of the LIWCser dictionary (POSETITE SAJT)

  Rukovodilac projekta: dr Jovana Bjekić

  Saradnici iz LIRA-e: dr Goran Knežević, dr Jovana Bjekić, dr Ljiljana B. Lazarević, and Marko Živanović

 • 2011 - 2012: Primena Posebnog protokola sistema zadravstvene zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • 2011 - 2014: Depresija izazvana vaskularnim bolestima mozga: primena neurovizualizacionih metoda u prevenciji, ranom otkrivanju i lečenju

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Aleksandra Pavlović and Jasna Zidverc Trajković

 • 2011 - 2017: Definisanje klastera molekulskih biomarkera za poboljšanu dijagnostiku i terapiju poremećaja raspoloženja

  Rukovodilac projekta: dr Danka Savić

  Saradnici iz LIRA-e: dr Danka Savić, Nađa Marić, and Ivan Soldatović

 • 2011 - 2017: Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije Republike Srbije

  Rukovodilac projekta: prof. dr Milivoj Dopsaj

  Saradnici iz LIRA-e: dr Ana Orlić

 • 2011 - 2017: Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije

  Rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Todorović

  Saradnici iz LIRA-e: dr Ana Orlić

 • 2011 - 2017: Neinvazivna modulacija kortikalne ekscitabilnosti i plasticiteta

  Rukovodilac projekta: dr Saša Filipović

  Saradnici iz LIRA-e: dr Jovana Bjekić

 • 2011 - 2017: Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije

  Rukovodilac projekta: dr Vladan Joldžić

  Saradnici iz LIRA-e: dr Boban Petrović, dr Janko Međedović, and Tamara Džamonja-Ignjatović

 • 2011 - 2014: Temperament i struktura poremećaja ličnosti

  Rukovodilac projekta: Prof. dr Dušica Lečić Toševski

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević and Tamara Džamonja-Ignjatović

 • 2011 - 2012: Advancing social welfare for vulnerable groups of children and their families

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Tamara Džamonja-Ignjatović

 • 2011 - 2019: Kontrola energetske homeostaze kod čoveka u različitim patološkim stanjima

  Rukovodilac projekta: Vera Popović-Brkić

  Saradnici iz LIRA-e: Nađa Marić

 • 2011 - 2019: Efekti asistivnih sistema u neurorehabilitaciji: Oporavak senzorno motornih funkcija (POSETITE SAJT)

  Rukovodilac projekta: prof. dr Mirjana B. Popović

 • 2011 - 2017: Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije

  Rukovodilac projekta: dr Goran Knežević

  Saradnici iz LIRA-e: Aleksandra Lazić, dr Aleksandar Zorić, dr Danka Purić, dr Danka Savić, dr Goran Knežević, dr Goran Opačić, dr Iris Žeželj, dr Lazar Tenjović, dr Ljiljana B. Lazarević, dr Predrag Teovanović, dr Zorana Zupan, Jelena Vujičić, Marko Živanović, Milica Ninković, Petar Lukić, Tatjana Vukosavljević-Gvozden, Borjanka Batinić, and Sanda Stanković

 • 2010 - 2010: Kvalitativno snimanje potreba dece sa ometenošću u biološkim i hraniteljskim porodicama

  Rukovodilac projekta: dr Marija Mitić

  Saradnici iz LIRA-e: dr Boban Petrović

 • 2006 - 2010: Dimenzije ličnosti, kvalitet roditeljstva i zlostavljanje dece – transgeneracijsko prenošenje traume

  Rukovodilac projekta: Dušica Lečić Toševski

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • 2009 - 2010: Prevencija nasilja kod dece i mladih

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • 2006 - 2010: Novi molekuli u kontroli sekrecije hormona rasta i energetske homeostaze kod ljudi

  Rukovodilac projekta: V. Popović

  Saradnici iz LIRA-e: Nađa Marić

 • 2009 : Provision of psychosocial support to asylum seekers and refugees in Serbia (funded by UNHCR)

  Rukovodilac projekta: Danish Refugee Council

  Saradnici iz LIRA-e: Maša Vukčević Marković and dr Danka Purić

 • 2008 - 2010: Politike rodne ravnopravnosti: obrazovanje kao pokazatelj rodne ravnopravnosti u Srbiji

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Tamara Džamonja-Ignjatović

 • 2006 - 2010: Vizuelizacione metode i genetska analiza vaskulne komponente demencija: značaj u evaluaciji i evoluciji demencija

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Jasna Zidverc Trajković

 • 2006 - 2010: Bazični kognitivni procesi i funkcije

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: dr Ana Orlić

 • 2006 - 2010: Obrazovanje za društvo znanja

  Rukovodilac projekta: dr Slavica Maksić

  Saradnici iz LIRA-e: dr Lazar Tenjović

 • 2006 - 2010: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija

  Rukovodilac projekta: dr Dobrivoje Radovanović, dr Marina Blagojević.

  Saradnici iz LIRA-e: dr Janko Međedović

 • 2006 - 2010: Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena

  Rukovodilac projekta: dr Dijana Plut

  Saradnici iz LIRA-e: dr Goran Knežević, dr Goran Opačić, and Tatjana Vukosavljević-Gvozden

 • 2001 - 2005: Stres, rezilijentnost, vulnerabilnost – prevencija psihosocijalne disfunkcije dece i porodice

  Rukovodilac projekta: V. Išpanović

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • 1999 - 2005: Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja (UNICEF)

  Rukovodilac projekta: V. Išpanović

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • 2001 - 2004: Patogenetski mehanizmi shizofrenije: oksidativni stres, kognicitivni procesi i farmakološka modulacija

  Rukovodilac projekta: V. Paunović

  Saradnici iz LIRA-e: Nađa Marić

 • 2003 - 2006: Teški oblici kriminala u Srbiji u uslovima tranzicije

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: dr Goran Knežević

 • 2002 - 2005: Faktori rizika i klinički značaj promena cerebralne bele mase vaskulne etiologije

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Aleksandra Pavlović and Jasna Zidverc Trajković

 • 1997 - 2001: Kriminalitet i druge socijalne devijacije

  Rukovodilac projekta: dr Goran Knežević

  Saradnici iz LIRA-e: dr Goran Knežević

 • 1996 - 2000: Socioekonomski i psihološki faktori rasta kriminala i socijalnih devijacija u Srbiji

  Rukovodilac projekta: dr Konstantin Momirović

  Saradnici iz LIRA-e: dr Goran Knežević and dr Lazar Tenjović

 • 1994 - 1996: Evaluacija projekta kluba za mlade

  Rukovodilac projekta: Veronika Išpanović-Radojković

  Saradnici iz LIRA-e: dr Lazar Tenjović

 • 1993 - 1994: Depresija u shizofreniji

  Rukovodilac projekta: M. Jašović Gašić

  Saradnici iz LIRA-e: Nađa Marić

 • 1990 - 1995: Kognitivna obrada informacija

  Rukovodilac projekta: dr Predrag Ognjenović

  Saradnici iz LIRA-e: dr Lazar Tenjović

 • 1986 - 1990: Kognitivni procesi i organizacija ponašanja

  Rukovodilac projekta: dr Predrag Ognjenović

  Saradnici iz LIRA-e: dr Lazar Tenjović