Istraživači i saradnici Laboratorije za istraživanje individualnih razlika – LIRA prilikom izvođenja istraživanja poštuju Etički kodeks Društva psihologa Srbije (DPS).

Etički kodeks između ostalog naglašava da je potrebno dobiti validnu saglasnost ispitanika za učešće u istraživanju, da je neophodno omogućiti ispitanicima da odustanu od istraživanja u bilo kom trenutku, kao i da se podaci dobijeni od ispitanika moraju čuvati kao poverljivi.

Istraživači i saradnici Laboratorije za istraživanje individualnih razlika – LIRA zahtev za odobrenje istraživanja mogu da podnesu Komisiji za ocenu etičnosti istraživanja pri Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Zahtev Komisiji možete da uputite preko sajta Komisije.