Preko projekta No. 179018 (Institut za psihologiju, Univerzitet u Beogradu) koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke I tehnološkog razvoja, nabavljena je oprema za izvođenje istraživanja.

Istraživačima i saradnicima Laboratorije je za sprovođenje istraživanja na raspolaganju i sledeća oprema:

 1. Shuhfried baterija testova:
  1. Determination test
  2. Differential attention test
  3. Vigil test
  4. WAF testovi – percepcija I pažnja
  5. ZBA – Time/movement anticipation
  6. PP-R – periferna percepcija
  7. TATEENS – sposobnosti vezane za uspešnost mladih u sportu
  8. MLS – test motoričke performance
  9. DRIVESC – sposobnosti osoba sa neurološkim I mentalnim poteškoćama da voze (baterija za klinički kontekst)
  10. BFSI – velikih pet
  11. A3DW – mentalne rotacije I reprezentacija 3D objekata
  12. INSBAT – testovi sposobnosti
  13. CORSI – kapacitet kratkoročne memorije
  14. LVT – selektivna pažnja I orijentacija u vizuelnim zadacima
  15. AMT – adaptivni test za procenu logičkog rezonovanja
 2. BIOPAC oprema za fiziološko merenje i interpretaciju podataka
 3. iPad uređaji za praćenje svakodnevnog/spontanog verbalnog ponašanja sa softverom EAR (Electronically Activated Recoder)
 4. Oprema za Virtual Reality (VR)

Softveri nabavljeni preko projekta No. 179018 koji su na raspolaganju saradnicima i studentima:

 1. xSample aplikacija za primenu metodologije uzorkovanje iskustava
 2. ePrime software
 3. MPlus

Takođe, u vašem istraživanju možete da koristite i:

 1. Total Assessment – platforma za on-line zadavanje velikog spektra testova
 2. LIWCser – rečnik srpskog jezika za automatsku analizu teksta.
 3. CEDRUS RB 540 – periferni uređaj za davanje odgovora u zadatku

Ukoliko želite da u svom istraživanju koristite nešto od opreme, kontaktirajte nas.