2017

  • Februar 2017 – Total assessment (doc. dr Aleksandar Zorić), materijali sa seminara su dostupni ovde.
  • Januar 2017 – R seminar (doc. dr Aleksandar Zorić), materijali sa seminara su dostupni ovde.

2016

  • Mart 2016 – R seminar (prof. dr Kenn Konstabel), materijali sa seminara su dostupni ovde.

2012

  • Dva seminara o metodologiji meta-analitičkih istraživanja (u Zagrebu i Beogradu) u saradnji sa prof. dr Mihaelom Bošnjakom. Materijali su dostupni ovde.