Istraživačice naše laboratorije u saradnji sa IPSOS Strategic marketing-om napravile su brošuru sa savetima za komunikaciju o vakcinaciji, oslanjajući se na istraživanja na reprezentativnom uzorku i korpus najaktuelnijih naučnih istraživanja.
Brošura vakcinacija