2017

2016

2015

  • Gostujuće predavanje prof. dr Denis Bratko na skupu Empirijska istraživanja u psihologiji EIP2015
  • Gostujuće predavanje prof. dr Christian Montag na skupu Empirijska istraživanja u psihologiji EIP2015
  • U saradnji sa Univerzitetom u Ulmu, tokom 2016. godine studenti master i doktorskih studija Odeljenja za psihologiju, kao i stalni saradnici LIRA-e (dr Danka Purić, dr Predrag Teovanović i dr Ljiljana B. Lazarević) su boravili u studijskim posetama nemačkom univerzitetu.

2014/15

  • prof. dr Goran Knežević je bio gostujući profesor na Odeljenju za psihologiju, Univerziteta u Ulmu, Nemačka (tri kursa master studijama psihologije).

2014

  • Gostujuće predavanje prof. dr Thomas Chamorro Premuzic na skupu Empirijska istraživanja u psihologiji EIP2014
  • Gostujuća predavanja dr Johanes Keler, dr Oliver Vilhelm, i dr. Ričard Roberts. Održan je i seminar sa u toku kojeg su održani i radni sastanci tokom kojih su mlađi saradnici LIRA-e predstavljali svoja istraživanja i nacrte doktorskih radova kolegama iz inostranstva.
  • april-maj: dr Ljiljana Lazarević je boravila u studijskoj poseti Univerzitetu u Tartuu, tokom koje je u saradnji sa Kenom Konstabelom radila na izvođenju kros-kulturne studije (publikacija je u pripremi).

2013

  • Gostujuće predavanje prof. dr Brian Noseka (University of Virginia, USA i Center for Open Science, USA), a tokom kojeg je ustanovljena i stalna saradnja na međunarodnim projektima sa kolegama iz celog sveta preko Center for Open Science. Video is available here: part1, part2, part3.