2017

  • novembar 2017: Seminar i stručni sastanci sa saradnicima Laboratorije za socijalnu psihologiju Univerziteta u Ulmu, a u kojem su, pored saradnika LIRA-e, učestvovali i studenti doktorskih studija Odeljenja za psihologiju. Materijale sa radnih sastanaka možete preuzeti ovde (prvi deo, drugi deo).
  • april 2017: Seminar i stručni sastanci sa saradnicima  Laboratorije za individualne razlike i psihološku procenu, Univerziteta u Ulmu, u kojem su, pored saradnika LIRA-e, učestvovali i studenti doktorskih studija Odeljenja za psihologiju. Materijale sa radnih sastanaka možete preuzeti ovde.
  • mart 2017: Seminar i stručni sastanci sa saradnicima Laboratorije za socijalnu psihologiju Univerziteta u Ulmu, Univerziteta u Manhajmu i Univerziteta u Sarajevu, a u kojem su, pored saradnika LIRA-e, učestvovali i studenti doktorskih studija Odeljenja za psihologiju. Materijale sa radnih sastanaka možete preuzeti ovde (prvi deo, drugi deo, treći deo).

2015

  • Stručni sastanak o pripremi projekata za aplikaciju pri GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften u saradnji sa prof. dr Michael Bosnjak.
  • Seminar u kojem su učestvovali saradnici Univerziteta u Ulmu, Univerziteta u Kelnu, i Odeljenja za psihologiju, Univerziteta u Beogradu, tokom kojeg su izloženi projekti i istraživanja u toku, kao i dogovorena buduća saradnja.

2014

  • Gostujuća predavanja dr Johanes Keler, dr Oliver Vilhelm, i dr. Ričard Roberts. Održani su i radni sastanci tokom kojih su mlađi saradnici LIRA-e predstavljali svoja istraživanja i nacrte doktorskih radova kolegama iz inostranstva.