Lira baza romskih lica razvijena je u okviru Laboratorije za istraživanje individualnih razlika, Univerziteta u Beogradu. Lira baza lica sadrži fotografije osoba romske entičke pripadnosti namenjene upotrebi u naučnim istraživanjima. Romi su najveća etnička manjina u evropskim zemljama (Rosenfield, 2010) i manjina prema kojoj postoji najraširenija diskriminacija (EU minorities and discrimination survey, 2016). Pored standardnih mera samo-procene, istraživači mogu razviti različite indirektne mere stereotipa i predrasuda prema Romima. Namena ove baze je da posluži za izbor vizuelnih stimulusa za ovakva istraživanja.

Bazi možete pristupiti preko sajta https://lirafacesdb.rs/index.html