Vodič kroz zavere nastao je kao rezultat COST projekta COMPACT (komparativna analiza teorija zavere) i u njemu se mapiraju psihološke osnove verovanja u teorije zavere i nude smernice za njihovo razbijanje.