Total Assessment je platforma za online testiranje koja nudi veliki broj već implementiranih psiholoških instrumenata kao i mogućnost kreiranja novih. Ispitanici mogu pristupiti platformi sa bilo koje lokacije, jedini uslov je da imaju internet konekciju.

Trenutno, platforma Total Assessment podržava veliki broj testova opšte inteligencije, specifičnih sposobnosti, memorije, zadataka egzekutivnih funkcija, emocionalne inteligencije, inventara ličnosti, implicitnih mera stavova, itd. Takođe, postoji mogućnost lakog i brzog kreiranja raznovrsnih tipova pitanja i instrumenata – skale procene, pitanja višestrukog izbora, pitanja u kojima se slike koriste kao stimulusi i/ili ponuđeni odgovori, izlaganje stimulusa bez potrebe za akcijom ispitanika… Vreme reagovanja ispitanika se automastki beleži za svako pitanje. Takođe, postoji mogućnost ako-onda ponašanja pitanja u okviru istog instrumenta.

Više o Total Assessmentu možete pročitati na zvaničnoj stranici platforme: http://www.totalassessment.net/

Ukoliko želite da koristite Total Assessment u svom istraživanju, kontaktirajte nas.