Repozitorijum psiholoških instrumenata na srpskom jeziku – REPOPSI omogućava svima da slobodno koriste i dele otvorene psihološke skale, testove i druge istraživačke instrumente prevedene na srpski ili razvijene od strane naučnika iz Srbije.

Instrumente u REPOPSI-ju možete da koristite u nekomercijalne kliničke, istraživačke i edukativne svrhe, bez potrebe da tražite dozvolu, a pod uslovom da citirate autore instrumenta i prevoda.

Ako želite da saznate više o tome kako da koristite REPOPSI, sve informacije možete da nađete na: https://www.repopsi.f.bg.ac.rs/sr/ 

Ako želite da postavite svoj instrument ili prevod/adaptaciju instrumenta u REPOPSI, možete da popunite ovaj onlajn obrazac za doprinošenje: https://www.repopsi.f.bg.ac.rs/sr/kako-doprineti-repopsi-ju/ 

REPOPSI je osnovala LIRA 2020. godine.