• 2019 : 2019- TR-33020 Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju

  Rukovodilac projekta: dr Žarko Janda

  Saradnici iz LIRA-e: Nadica Miljković

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2018 - 2019: Provision of culturally sensitive services and prevention of stress, burnout, and secondary traumatization in service providers (funded by WHO)

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Marko Živanović and Maša Vukčević Marković

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2018 - 2019: Towards the improvement of mental health and psychosocial support services in Serbia (funded by OSF)

  Rukovodilac projekta: dr Maša Vukčević Marković

  Saradnici iz LIRA-e: Marko Živanović and Maša Vukčević Marković

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2019 - 2019: Evaluacija efekata predmeta Građansko vaspitanje - 10 godina posle

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Tamara Džamonja-Ignjatović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2018 - 2019: Istraživanje o negativnim iskustvima u detinjstvu u Srbiji (ACE studija)

  Rukovodilac projekta: Milica Pejović-Milovančević

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2019 : Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju (POSETITE SAJT)

  Rukovodilac projekta: Žarko Janda

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2019 : WITCH: Women’s trust and confidence in health system

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Ninković

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2018 - 2019: Zajednička inicijativa za osnaživanje mladih žena u Srbiji

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Sanda Stanković

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2016 - 2018: Jačanje kapaciteta zdravstvenog i drugih sistema za bolju podršku deci sa spektrom autističnih poremećaja, deci sa teškoćama u socijalno-emocionalnom razvoju i deci izloženoj nasilju

  Rukovodilac projekta: Milica Pejović-Milovančević

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2018 - 2019: Politike društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst (POSETITE SAJT)

  Rukovodilac projekta: Aleksandar Fatić

  Saradnici iz LIRA-e: Aleksandra Lazić

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2017 - 2018: Porodični dani u muzejima u Srbiji kao deo kulturno turističke ponude

  Rukovodilac projekta: dr Ivana Domazet, Institut ekonomskih nauka

  Saradnici iz LIRA-e: Biljana Jokić

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2017 - 2018: Monitoring accessibility of psychosocial support to refugees in Serbia (founded by Divac Foundation)

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Marko Živanović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2017 - 2017: Supporting Refugees’ and Service Providers’ Mental Health (funded by IRC)

  Rukovodilac projekta: dr Marko Živanović

  Saradnici iz LIRA-e: Marko Živanović and Maša Vukčević Marković

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2016 - 2016: Kreiranje obrazovnih politika bazirano na otvorenim podacima

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Slaven Bogdanović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2016 - 2017: Making a Difference for Refugee Children in Europe (funded by DFID & IRC)

  Rukovodilac projekta: dr Nataša Simić

  Saradnici iz LIRA-e: dr Jovana Bjekić and Marko Živanović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2016 : Provision of Psychological Assistance to Vulnerable Refugees in Serbia (funded by UNHCR)

  Rukovodilac projekta: dr Maša Vukčević Marković

  Saradnici iz LIRA-e: dr Jovana Bjekić, Marko Živanović, and Maša Vukčević Marković

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2016 : Psychological support for service providers (funded by IRC)

  Rukovodilac projekta: dr Marko Živanović, dr Maša Vukčević Marković

  Saradnici iz LIRA-e: Marko Živanović and Maša Vukčević Marković

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2014 - 2016: Podrška ranom razvoju i socijalnoj inkluziji dece kroz jačanje kapaciteta polivalentne patronažne službe i obezbeđenje kontinuiteta zdravstvene zaštite porodice

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2014 - 2016: Unapređenje profesionalne podrške u zajednici – važan korak u inkluziji dece

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2014 - 2016: Jačanje kapaciteta pedijatrijske zdravstvene zaštite za podršku razvoju dece u ranom detinjstvu

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2015 - 2017: Monitoring the outcomes of community services for vulnerable families with children and juvenile offenders

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Tamara Džamonja-Ignjatović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2014 - 2018: Identifikacija darovitih studenata

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: dr Goran Opačić

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2013 - 2014: Inicijativa za osnaživanje adolescentkinja u Srbiji

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Sanda Stanković

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2013 - 2013: Pregled stanja civilnog sektora u Srbiji

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Slaven Bogdanović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2013 - 2016: Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery (POSETITE SAJT)

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Tamara Džamonja-Ignjatović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2013 - 2014: Improving the Delivery of Justice in Serbia - pilot study of standards and procedures of diversion measures’ implementation

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Tamara Džamonja-Ignjatović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2013 - 2013: Programme of intervention in crisis situations (“PICS”). Project for children in conflict with low International Managment Group - IMG

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Tamara Džamonja-Ignjatović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2012 - 2012: “Brain Gain” program unapređenja visokog školstva u Srbiji

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Slaven Bogdanović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2012 - 2012: Development of the LIWCser dictionary (POSETITE SAJT)

  Rukovodilac projekta: dr Jovana Bjekić

  Saradnici iz LIRA-e: dr Goran Knežević, dr Jovana Bjekić, dr Ljiljana B. Lazarević, and Marko Živanović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2011 - 2012: Primena Posebnog protokola sistema zadravstvene zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2011 - 2014: Depresija izazvana vaskularnim bolestima mozga: primena neurovizualizacionih metoda u prevenciji, ranom otkrivanju i lečenju

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Aleksandra Pavlović and Jasna Zidverc Trajković

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2011 - 2017: Definisanje klastera molekulskih biomarkera za poboljšanu dijagnostiku i terapiju poremećaja raspoloženja

  Rukovodilac projekta: dr Danka Savić

  Saradnici iz LIRA-e: dr Danka Savić, Nađa Marić, and Ivan Soldatović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2011 - 2017: Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije Republike Srbije

  Rukovodilac projekta: prof. dr Milivoj Dopsaj

  Saradnici iz LIRA-e: dr Ana Orlić

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2011 - 2017: Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije

  Rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Todorović

  Saradnici iz LIRA-e: dr Ana Orlić

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2011 - 2017: Neinvazivna modulacija kortikalne ekscitabilnosti i plasticiteta

  Rukovodilac projekta: dr Saša Filipović

  Saradnici iz LIRA-e: dr Jovana Bjekić

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2011 - 2017: Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije

  Rukovodilac projekta: dr Vladan Joldžić

  Saradnici iz LIRA-e: dr Boban Petrović, dr Janko Međedović, and Tamara Džamonja-Ignjatović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2011 - 2014: Temperament i struktura poremećaja ličnosti

  Rukovodilac projekta: Prof. dr Dušica Lečić Toševski

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević and Tamara Džamonja-Ignjatović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2011 - 2012: Advancing social welfare for vulnerable groups of children and their families

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Tamara Džamonja-Ignjatović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2011 - 2019: Kontrola energetske homeostaze kod čoveka u različitim patološkim stanjima

  Rukovodilac projekta: Vera Popović-Brkić

  Saradnici iz LIRA-e: Nađa Marić

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2011 - 2019: Efekti asistivnih sistema u neurorehabilitaciji: Oporavak senzorno motornih funkcija (POSETITE SAJT)

  Rukovodilac projekta: prof. dr Mirjana B. Popović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2011 - 2017: Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije

  Rukovodilac projekta: dr Goran Knežević

  Saradnici iz LIRA-e: Aleksandra Lazić, dr Aleksandar Zorić, dr Danka Purić, dr Danka Savić, dr Goran Knežević, dr Goran Opačić, dr Iris Žeželj, dr Lazar Tenjović, dr Ljiljana B. Lazarević, dr Predrag Teovanović, dr Zorana Zupan, Jelena Vujičić, Marko Živanović, Milica Ninković, Petar Lukić, Tatjana Vukosavljević-Gvozden, Borjanka Batinić, and Sanda Stanković

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2010 - 2010: Kvalitativno snimanje potreba dece sa ometenošću u biološkim i hraniteljskim porodicama

  Rukovodilac projekta: dr Marija Mitić

  Saradnici iz LIRA-e: dr Boban Petrović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2006 - 2010: Dimenzije ličnosti, kvalitet roditeljstva i zlostavljanje dece – transgeneracijsko prenošenje traume

  Rukovodilac projekta: Dušica Lečić Toševski

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2009 - 2010: Prevencija nasilja kod dece i mladih

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2006 - 2010: Novi molekuli u kontroli sekrecije hormona rasta i energetske homeostaze kod ljudi

  Rukovodilac projekta: V. Popović

  Saradnici iz LIRA-e: Nađa Marić

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2009 : Provision of psychosocial support to asylum seekers and refugees in Serbia (funded by UNHCR)

  Rukovodilac projekta: Danish Refugee Council

  Saradnici iz LIRA-e: Maša Vukčević Marković and dr Danka Purić

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2008 - 2010: Politike rodne ravnopravnosti: obrazovanje kao pokazatelj rodne ravnopravnosti u Srbiji

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Tamara Džamonja-Ignjatović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2006 - 2010: Vizuelizacione metode i genetska analiza vaskulne komponente demencija: značaj u evaluaciji i evoluciji demencija

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Jasna Zidverc Trajković

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2006 - 2010: Bazični kognitivni procesi i funkcije

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: dr Ana Orlić

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2006 - 2010: Obrazovanje za društvo znanja

  Rukovodilac projekta: dr Slavica Maksić

  Saradnici iz LIRA-e: dr Lazar Tenjović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2006 - 2010: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija

  Rukovodilac projekta: dr Dobrivoje Radovanović, dr Marina Blagojević.

  Saradnici iz LIRA-e: dr Janko Međedović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2006 - 2010: Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena

  Rukovodilac projekta: dr Dijana Plut

  Saradnici iz LIRA-e: dr Goran Knežević, dr Goran Opačić, and Tatjana Vukosavljević-Gvozden

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2001 - 2005: Stres, rezilijentnost, vulnerabilnost – prevencija psihosocijalne disfunkcije dece i porodice

  Rukovodilac projekta: V. Išpanović

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • Nike Air Max Plus TN
 • 1999 - 2005: Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja (UNICEF)

  Rukovodilac projekta: V. Išpanović

  Saradnici iz LIRA-e: Milica Pejović-Milovančević

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2001 - 2004: Patogenetski mehanizmi shizofrenije: oksidativni stres, kognicitivni procesi i farmakološka modulacija

  Rukovodilac projekta: V. Paunović

  Saradnici iz LIRA-e: Nađa Marić

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2003 - 2006: Teški oblici kriminala u Srbiji u uslovima tranzicije

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: dr Goran Knežević

 • Nike Air Max Plus TN
 • 2002 - 2005: Faktori rizika i klinički značaj promena cerebralne bele mase vaskulne etiologije

  Rukovodilac projekta:

  Saradnici iz LIRA-e: Aleksandra Pavlović and Jasna Zidverc Trajković

 • Nike Air Max Plus TN
 • 1997 - 2001: Kriminalitet i druge socijalne devijacije

  Rukovodilac projekta: dr Goran Knežević

  Saradnici iz LIRA-e: dr Goran Knežević

 • Nike Air Max Plus TN
 • 1996 - 2000: Socioekonomski i psihološki faktori rasta kriminala i socijalnih devijacija u Srbiji

  Rukovodilac projekta: dr Konstantin Momirović

  Saradnici iz LIRA-e: dr Goran Knežević and dr Lazar Tenjović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 1994 - 1996: Evaluacija projekta kluba za mlade

  Rukovodilac projekta: Veronika Išpanović-Radojković

  Saradnici iz LIRA-e: dr Lazar Tenjović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 1993 - 1994: Depresija u shizofreniji

  Rukovodilac projekta: M. Jašović Gašić

  Saradnici iz LIRA-e: Nađa Marić

 • Nike Air Max Plus TN
 • 1990 - 1995: Kognitivna obrada informacija

  Rukovodilac projekta: dr Predrag Ognjenović

  Saradnici iz LIRA-e: dr Lazar Tenjović

 • Nike Air Max Plus TN
 • 1986 - 1990: Kognitivni procesi i organizacija ponašanja

  Rukovodilac projekta: dr Predrag Ognjenović

  Saradnici iz LIRA-e: dr Lazar Tenjović

 • Nike Air Max Plus TN