Program LIRA čini nekoliko istraživačkih linija:

Lebron James Shoes